zdjęcie autora wpisu

Dominik
Sęczkowski

partner | radca prawny

+48 660 179 080
dominik@sslg.pl

Nasz klient zachował prawo do domen internetowych

01.08.2018

Z przyjemnością informujemy, że dla naszego klienta wygraliśmy spór dotyczący praw do używanych przez niego dwóch domen internetowych. Spór zainicjowany został przez jego konkurenta, który chciał je wykorzystywać do promowania i sprzedawania produktów podobnych do produktów oferowanych przez naszego klienta. Sprawa toczyła się przed Sądem Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Dzięki wszechstronnej analizie sprawy i zastosowaniu przez prawników naszej kancelarii celnej argumentacji, Sąd Polubowny oddalił w całości powództwo wytoczone przeciwko naszemu klientowi. Arbiter podzielił nasze stanowisko, uznając, że zachowanie naszego klienta nie wypełnia znamion czynów nieuczciwej konkurencji, na które powoływała się strona przeciwna.

Wygrana pozwoliła naszemu klientowi zachować prawo posługiwania się spornymi domenami, za pośrednictwem których może w dalszym ciągu oferować swoje innowacyjne rozwiązania szerokiemu gronu potencjalnych nabywców.

Domena internetowa jest nieodzownym instrumentem w ręku nowoczesnego przedsiębiorcy. W przypadku niekorzystnego rezultatu postępowania nasz klient utraciłby prawo do korzystania z podstawowego narzędzia komunikacji marketingowej, co z pewnością wpłynęłoby niekorzystnie na poziom zainteresowania prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Jeżeli wiesz, że ktoś używa domeny internetowej, naruszając tym samym Twoje prawa lub jeżeli konkurent rości sobie prawa do tej używanej przez Ciebie, skontaktuj się z nami.

Podziel się:

Zapisz się na newsletter


ZAPISZ SIĘ!