Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – pamiętaj o zgłoszeniu!

Zmiany terminów zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy nakładające obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do nowo utworzonego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Choć samo zgłoszenie jest bezpłatne to kara pieniężna za niedokonanie takiego zgłoszenia może sięgać nawet miliona złotych.

W związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 w treści „tarczy antykryzysowej” znalazło się rozwiązanie dotyczące przesunięcia terminu zgłoszenia do Rejestru.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny służący gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które mogą wynikać z okoliczności prawnych lub faktycznych.

W każdej spółce jest przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty.

Jakich podmiotów dotyczy obowiązek zgłoszenia?

Podmiotami, na które nałożono obowiązek zgłoszenia do Rejestru są:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych,
  • od 1 marca 2021 r. – także proste spółki akcyjne.

Obowiązek dotyczy także spółek w upadłości lub w likwidacji.

Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentacji spółki (wspólnicy lub członkowie zarządu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać jedynie w formie dokumentu elektronicznego, poprzez stronę internetową crbr.podatki.gov.pl.

Tarcza antykryzysowa a terminy dokonywania zgłoszeń

W odniesieniu do spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., mocą przepisów nowej specustawy, ostateczny termin na dokonanie zgłoszenia do Rejestru przesunięto z 13 kwietnia 2020 r . na 13 lipca 2020 r.

Natomiast spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r. nadal obowiązane są dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy także pamiętać, że jeśli zmianom ulegną informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru, a dokonano już pierwszego zgłoszenia, konieczne jest także zgłoszenie zaistniałych zmian w terminie 7 dni od ich dokonania.

Do biegu ww. 7-dniowych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Musisz zgłosić spółkę do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? Możemy Ci pomóc!

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zapewniamy kompleksowe wsparcie i asystę prawną  w realizacji obowiązku prawnego związanego ze zgłoszeniem informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W zależności od struktury właścicielskiej nasze usługi obejmują:

  • weryfikację (due dilligence) struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa Kienta;
  • przygotowanie formularza zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR;
  • asystę krok po kroku w wysłaniu formularza zgłoszenia.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.:

[Stan prawny na 08.04.2020 r.]

Anna Łabuzińska – prawnik

Podziel się:

Komentowanie

ZOSTAW KOMENTARZ

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI