Koronawirus paraliżuje galerie handlowe – co dalej z najemcami?

Zakaz handlu w galeriach handlowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa został ustanowiony całkowity zakaz handlu detalicznego przez właścicieli lub najemców lokali położonych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m2.

Powyższy zakaz nie dotyczy nielicznych wyjątków, takich jak na przykład sprzedawcy żywności, środków czystości, wyrobów medycznych i leczniczych.

Tarcza antykryzysowa a sytuacja najemców w galeriach handlowych

W ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” przyjęto rozwiązanie zapobiegające sytuacjom, w których korzystający z lokali w wielkopowierzchniowych obiektach musieliby płacić czynsz przy jednoczesnym braku możliwości prowadzenia swojej normalnej  działalności.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Co z tego wynika i jakie wiążą się z tym obowiązki?

Najważniejszy dla przedsiębiorców skutek przyjęcia takiego rozwiązania polega na wyłączeniu obowiązku uiszczania przez najemców na rzecz wynajmującego czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Taki stan rzeczy obowiązuje od wejścia w życie dnia zakazu prowadzenia działalności (14 marca 2020 r.) do dnia uchylenia zakazu.

Z takim zwolnieniem wiąże się jednak obowiązek po stronie najemcy polegający na złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez najemcę po ustaniu zakazu. Rzeczone oświadczenie najemcy musi:

  • zawierać bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy;
  • zostać złożone w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Przykładowo – przyjmując, że okres zakazu obowiązuje 4 pełne miesiące:

Przedsiębiorca prowadzący stacjonarny sklep obuwniczy na terenie galerii handlowej będzie zwolniony z uiszczania opłat na rzecz właściciela galerii przez okres 4 miesięcy, ale po ustaniu zakazu musi złożyć wynajmującemu wiążącą ofertę przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres 10 miesięcy (tj. 4 miesiące stanowiące równowartość czasu trwania zakazu powiększone o 6 miesięcy wynikających z ustawy).

Jeżeli z powodu koronawirusa nie możesz prowadzić swojej działalności na terenie galerii handlowej i potrzebujesz pomocy w kontaktach z właścicielem galerii, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

[Stan prawny 02.04.2020 r.]

Robert Dąbrowski – aplikant radcowski

Podziel się:

Komentowanie

ZOSTAW KOMENTARZ

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI