Zwolnienie płatnika ze składek ZUS na trzy miesiące

Po szybkim procesie legislacyjnym, 1 kwietnia 2020 r. opublikowane zostały przepisy wprowadzające tzw. „tarczę antykryzysową”.

Zgodnie z założeniami rządu przepisy tarczy antykryzysowej mają być wsparciem dla gospodarki i przedsiębiorców, w szczególności dla małych i średnich firm oraz pracowników, w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Jednym z rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej jest zwolnienie płatnika ze składek ZUS niezależnie od kwoty osiąganych przez niego przychodów.

Zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek – okres zwolnienia.

Przepisy specustawy przewidują możliwość ubiegania się przez płatnika składek o zwolnienie z obowiązku z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie dotyczyć ma tych składek, które są należne za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 2020 r. Składek można więc nie płacić od kwietnia do czerwca bieżącego roku.

Kto może zostać zwolniony ze składek?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS przeznaczone jest dla płatników składek, którzy:

  • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie opłacają składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

Do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na potrzeby tego zwolnienia wlicza się oprócz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, także zleceniobiorców. Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą powinien do wskazanego limitu ubezpieczonych wliczyć również siebie.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają płatnicy składek, którzy się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Skorzystanie z opisywanego zwolnienia nie jest limitowane w żaden sposób wysokością osiągniętego dochodu – wysokość osiągniętego przychodu ma znaczenie dla zwolnienia przewidzianego dla samozatrudnionych i wspólników spółek osobowych.

Wniosek o zwolnienie – termin i sposób złożenia.

Płatnik składek, który chce skorzystać ze zwolnienia w płatności składek ZUS musi:

  • złożyć wniosek do ZUSu o zwolnienie ze składek;
  • złożyć deklaracje rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r.

Wniosek oraz deklaracje rozliczeniowe należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy PUE, przeznaczonej do elektronicznego kontaktu z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił wzór wniosku na swojej stronie internetowej oraz na platformie PUE.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

[Stan prawny 02.04.2020 r.]

Dominik Sęczkowski – radca prawny | partner

Podziel się:

Komentowanie

ZOSTAW KOMENTARZ

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI