Dominik Sęczkowski
partner | radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych” zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki.

Wielokrotny stypendysta rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendysta w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

Praktykę zawodową rozpoczął już w czasie studiów, pracując jako wolontariusz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Fundacji „Academia Iuris”.

Począwszy od 2011 roku współpracował z wiodącymi kancelariami radców prawnych i adwokatów.

Egzamin radcowski złożył z najlepszym wynikiem w okręgu łódzkim.

Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.

PUBLIKACJE
  • Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców [w:] Księżak P., Mikołajczyk J. (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 283-305;
  • Możliwość łączenia zadań inspektora ochrony danych osobowych, Informacja w administracji publicznej nr 3/2017;
  • D. Inspektor ochrony danych w jednostkach organizacyjnych, Informacja w administracji publicznej nr 3/2017;
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Outsourcing & More nr 5/2015 (23), s. 44-47;
  • Przekazywanie danych osobowych poza granice Rzeczpospolitej Polskie –  uregulowania prawne, Outsourcing & More nr 2/2015 (21), s. 122-125.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI