Grzegorz Synal
partner | radca prawny

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od 2007 r. jako aplikant radcowski, a następnie radca prawny i menadżer zarządzający w jednej z największych łódzkich kancelarii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Autor szkoleń nt. „Prawnych aspektów cloud computingu” oraz „Skutecznej windykacji i zabezpieczania wierzytelności”. Współrealizator projektów organizowanych we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową nt. „Rozwój Przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” i „Biznes jest dla Kobiet”.

W codziennej pracy łączy tradycyjne specjalizacje z pasją do poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Zainteresowania zawodowe koncentruje na korporacyjnej obsłudze przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych, walut cyfrowych oraz obsłudze nowych inwestycji. Na co dzień zajmuje się również zabezpieczaniem, windykacją i egzekucją wierzytelności.

W ramach dotychczasowej praktyki był odpowiedzialny m.in. za pozyskanie dla zagranicznego inwestora zezwolenia na prowadzenie działalności w jednej ze specjalnych stref ekonomicznych, utworzenie spółki celowej oraz ulokowanie na terenie SSE nowego zakładu produkcyjnego.

Z sukcesem kierował pracami kilkuosobowego zespołu prawników w procesie restrukturyzacji jednego z największych klientów w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami.

Doradzał w bieżącej obsłudze spółek notowanych na GPW S.A. i NewConnect.

Praktyk, pasjonat podróży, nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologii blockchain.

PUBLIKACJE
  • Synal G. Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych, Outsourcing & More nr 4/2016 (29), s. 44-47;
  • Synal G. Odpowiedzialność członków zarządu w świetle nowych uregulowań prawnych, Outsourcing & More nr 6/2015 (25), s. 36-39;
  • Synal G. Nowe uprawnienia konsumentów w handlu elektronicznym i tradycyjnym, Outsourcing & More nr 6/2014 (19), s. 98-101;
  • Synal G. Czym powinna charakteryzować się nowoczesna kancelaria?, Outsourcing & More nr 6/2013 (13), s. 92-95.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI